IP-Rådgiverliste

Listen vedligeholdes af rådgiverne selv, Patent- og Varemærkestyrelsen er derfor ikke ansvarlig for oplysningernes validitet.

Se mere her

Generel information om IP-rådgiverlisten

Patent- og Varemærkestyrelsens liste over IP-rådgivere er alene baseret på IP-rådgivernes egne indmeldinger.

IP-rådgiverne er selv ansvarlige for at holde deres oplysninger opdaterede på listen.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke foretaget nogen form for rangering eller kvalitetssikring af de IP-rådgivere, der fremgår af listen. Du skal desuden være opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har foretaget nogen godkendelse af de rådgivere, som benytter dialogværktøjet "Viden, IP og IPR". Patent- og Varemærkestyrelsen fralægger sig derfor ethvert ansvar for deres rådgivning på baggrund af værktøjet.

Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert muligt ansvar for:

  • fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være på denne side
  • indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra listen over IP-rådgivere
  • tab, skader eller ulempe, såvel direkte som indirekte og følgeskader, herunder data-tab og tab af rettigheder, der skyldes brug af informationer på IP-rådgiverlisten
  • eventuelt misbrug af indholdet på IP-rådgiverlisten