IP-Rådgiverliste

En IP-rådgiver er en person, der vejleder/rådgiver inden for udvikling, beskyttelse og brug af patenter, designs, varemærker og brugsmodeller.

Listen vedligeholdes af rådgiverne selv, Patent- og Varemærkestyrelsen er derfor ikke ansvarlig for oplysningernes validitet.

Se mere her

Generel information om IP-rådgiverlisten

Patent- og Varemærkestyrelsens liste over IP-rådgivere er alene baseret på IP-rådgivernes egne indmeldinger.

IP-rådgiverne er selv ansvarlige for at holde deres oplysninger opdaterede på listen.

Patent- og Varemærkestyrelsen har ikke foretaget nogen form for rangering eller kvalitetssikring af de IP-rådgivere, der fremgår af listen. Du skal desuden være opmærksom på, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har foretaget nogen godkendelse af de rådgivere, som benytter dialogværktøjet "Viden, IP og IPR". Patent- og Varemærkestyrelsen fralægger sig derfor ethvert ansvar for deres rådgivning på baggrund af værktøjet.

Patent- og Varemærkestyrelsen fraskriver sig ethvert muligt ansvar for:

  • fejl, udeladelser og mangelfulde opdateringer, der måtte være på denne side
  • indholdet af hjemmesider, hvortil der henvises eller linkes fra listen over IP-rådgivere
  • tab, skader eller ulempe, såvel direkte som indirekte og følgeskader, herunder data-tab og tab af rettigheder, der skyldes brug af informationer på IP-rådgiverlisten
  • eventuelt misbrug af indholdet på IP-rådgiverlisten

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring kan dække tab i tilfælde af erstatningspligt som følge af rådgivningen. Hør evt. nærmere hos rådgiveren om forsikringstype og -beløb.


Europæisk kvalifikation

Rådgiveren er kvalificeret til at repræsentere kunder over for den relevante europæiske IPR-myndighed. European Patent Attorney, European Trade Mark Attorney eller European Design Attorney. Se evt. Nedenstående link.

Patent:
http://patentepi.com/en/education-and-training/qualifying-as-a-european-patent-attorney/

Repræsentation ved EUIPO vedr. Trademark/Design:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/da/representation-before-euipo


Medlem af forening

En brancheforening som ADIPA kan bl.a. stille krav til ansvarsforsikring, sætte etiske regelsæt og uddanne foreningens medlemmer.

Som eksempler på brancheforeninger kan bl.a. nævnes:

ADIPA - www.adipa.dk
Advokatsamfundet - www.advokatsamfundet.dk/
AIPLA – www.aipla.org
AIPPI - http://www.aippi.org
DACG - www.dacg.dk
Danske Advokater - www.danskeadvokater.dk
EPI - patentepi.com
EPLAW - www.eplaw.org
FICPI - http://www.ficpi.org
FIR - http://www.aippi.dk


Rettighedstype

Patenter/brugsmodeller(opfindelser), design (form eller udseende) eller varemærker (navn eller logo). En rådgiver kan bidrage til ansøgning om eller håndhævelse af en rettighed. Find det rigtige rettighedsområde her.